O projekcie

„Kulinarny powrót do tradycji” jest polsko-czeskim projektem transgraniczny, którego partnerem wiodącym jest Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach a partnerem czeskim Dom Kultury w Hluczinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa „Przekraczamy granice”. Instytucją pośredniczącą jest Euroregion Silesia. Na realizację projektu Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach otrzymał prawie 8 933,60 euro. Realizacja projektu obejmowała okres 3 miesięcy i składała się z 4 działań projektowych, których szczegółowy opis znajduję się w zakładce Harmonogram działań projektowych.